Viilot & Vainio Facebookissa

Ota yhteyttä

Asianajotoimisto Viilo & Vainio Oy
Topeliuksenkatu 7 A
00250 HELSINKI 
Puh: 010 8411 000

Suomen Vahvimmat

Asianajotoimisto Viilo & Vainio Oy:ssä työskentelevät osakkaiden, asianajajien ja varatuomarien Juhani Viilon ja Arto Vainion lisäksi oikeustieteen maisteri Maiju Koivisto sekä asianajosihteeri Marja Saari.

Yhtiö on perustettu vuonna 1983. Nykyiset osakkaat ovat toimineet Asianajotoimisto Viilo & Vainio Oy:n nimellä vuodesta 1996 alkaen. Yhtiön toiminta on painottunut työ- ja virkamiesoikeuteen, perhe- ja perintöoikeuteen, kiinteistö- ja asumisriitoihin sekä velkajärjestely- ja yrityssaneeraus- sekä muihin velkaantumiseen liittyviin asioihin, mutta hoidamme luonnollisesti myös muita riita- ja rikosasioita.

Toiminnan painopisteet

Valtaosa hoitamistamme asioista liittyy työ- ja virkamiesoikeuteen, joihin kaikki juristimme ovat erikoistuneet. Työ- ja virkamiesasiat käsittävät työ- ja virkasuhteiden päättämisjutut, palkka- ja muut työehtoriidat ja erilaiset työoikeuteen liittyvät rikosasiat kuten työturvallisuusrikosjutut ja työsyrjintärikokset. Riitojen ratkaisussa osaamme käyttää välineenä oikeudenkäyntien ohella ja niiden aikana erilaisia sovintoon tähtääviä menettelyjä. Ammattiliitoissa ennen asianajajaksi siirtymistään työskennellyt asianajaja Arto Vainio on tehnyt pitkän uran työoikeudellisten juttujen hoitajana yleisissä tuomioistuimissa, hallinto-oikeuksissa, virkamieslautakunnassa ja työtuomioistuimessa. Asianajaja Juhani Viilolla on myös pitkä kokemus työoikeusasioiden hoidosta. Hän on suorittanut Talentum Lakikoulutuksen ja Helsingin yliopiston yksityisoikeuden laitoksen Työoikeuden asiantuntijaohjelma 2007 -koulutusohjelman. Varatuomari Johanna Laine on niin ikään koko V & V Oy:ssä työskentelyn ajan, vuodesta 2007 alkaen hoitanut menestyksellä työoikeusjuttuja. Toimistomme on harjoittanut myös koulutus- ja neuvontatoimintaa yhteistyökumppa- neille työ- ja virkamiesoikeusasioissa. Kaikki juristimme ovat Työoikeudellisen yhdistyksen jäseniä.

Asumiseen liittyvät juridiset asiat ovat olleet yhtiön vahvaa aluetta sen toiminnan alusta lähtien asianajaja Juhani Viilon vetovastuulla. V & V Oy:ssä hoidetaan jatkuvasti asuntokauppariitoja, asunto-osakeyhtiöiden osakkaiden/yhtiön välisiä ongelmatapauksia, naapurierimielisyyksiä koskevia asioita, ja asuntorakentamiseen ja huoneenvuokrasuhteisiin liittyviä riita-asioita. Myös liikehuoneistojen vuokrasopimussuhteita koskevia asioita hoidetaan usein V & V Oy:ssä.

Vuoden 1993 helmikuussa, keskellä syvintä lamaa, tulivat Suomessa voimaan aivan uudentyyppiset säädökset, yksityishenkilön velkajärjestelylaki ja laki yrityksen saneerauksesta. V & V Oy ryhtyi heti lakien voimaan tultua tarjoamaan palveluja ensin velkajärjestely- ja sittemmin myös yrityssaneerausasioissa. Yksityishenkilöiden velkajärjestelyihin V & V Oy on osallistunut jo tuhansissa tapauksissa avustajan ja selvittäjän roolissa. Yrityssaneerauspuolella AA Juhani Viilo on ollut aktiivinen paitsi avustajana, selvittäjänä ja valvojana myös mm. edistämässä alan tutkimusta Tekes –rahoitteisen ja yliopistovetoisen projektin johtoryhmässä. Yhtiön työntekijät ovat vaikuttaneet myös lainsäädäntötyöhön ja hyvien käytäntöjen edistämiseen velkajärjestely- ja saneerausasioissa Velkaneuvonta ry:n ja Yrityssaneerausyhdistys ry:n kautta.

Perhe- ja perintöoikeus on asianajotoimistojen perinteisempi toiminta-alue. V & V Oy on ollut aktiivinen avustaja- sekä pesänselvittäjä ja –jakajatehtävien hoitaja. Yhtiössä on panostettu myös tärkeään lapsioikeuteen ja sen piirissä syntyneen asiantuntija-avusteisen sovintomenettelyn käyttöön.