Viilot & Vainio Facebookissa

Ota yhteyttä

Asianajotoimisto Viilo & Vainio Oy
Topeliuksenkatu 7 A
00250 HELSINKI 
Puh: 010 8411 000

Suomen Vahvimmat

Työsopimuslaissa on lukuisia määräaikoja, jotka niin työntekijän kuin työnantajankin on syytä tuntea, jottei tulisi oikeudenmenetyksiä tai muuta vahinkoa tai haittaa. Osa määräajoista on ehdottomia ja osa joustavia.

Koeaika 

Työsuhteen alussa, ei myöhemmin, voidaan sopia koeajasta, joka on enintään 4 kuukautta. Koeaika ei ole yksipuolinen vaan siitä pitää olla nimenomaisesti sovittu. Koeaika saa kestää 6 kuukautta, jos työnantaja järjestää työntekijälle erityisen työhön liittyvän koulutuksen. Määräaikaisissa työsuhteissa koeaika saa olla enintään puolet työsuhteen kestosta eli 8 kk:n työsuhteessa voi olla 4 kk:n koeaika, mutta 6 kk:n työsuhteessa voi olla maksimissaan 3 kk:n koeaika.

Sairausajan palkka

Sairausajalta työntekijällä on oikeus saada palkkaa sairastumispäivää seuranneen yhdeksännen arkipäivän loppuun saakka. Alle kuukauden kestäneessä työsuhteessa on oikeus vain puoleen palkkaan. Eri alojen työehtosopimuksessa oikeus sairausajan palkkaan on huomattavasti pitempi, useita kuukausia.

Odotusajan palkka

Työsuhteen päättyessä työnantajan tulee maksaa lopputili heti. Jos se viivästyy, palkka tulee kuitenkin maksaa, mutta enintään 6 päivältä. Lisäedellytyksenä on että palkkasaatavan tulee olla selvä ja riidaton.

Perhevapaat

Työntekijän tulee ilmoittaa äitiys-, isyys-, vanhempain- ja hoitovapaasta 2 kuukautta ennen vapaan aloittamista.

Lomautusilmoitus

Työnantajan tulee ilmoittaa lomauttamisesta viimeistään 14 päivää ennen lomautuksen alkamista. Työehtosopimuksissa voi olla pitempiä lomautusilmoitusaikoja, usein 1 kuukausi. Jos ilmoitusaikaa ei noudateta, on työnantajalla palkanmaksuvelvollisuus kunnes 14 päivää tai työehtosopimuksessa määrätty tätä pitempi aika tulee täyteen.

Pitkä lomautus

Mikäli lomautus kestää yli 200 päivää ja työntekijä irtisanoo työsopimuksen, on hänellä oikeus saada irtisanomisajan palkka, niin kuin työnantaja olisi irtisanonut eli usein pitemmän ajan palkan kuin itse normaalisti irtisanoessa. Tästä vähennetään kuitenkin lomautusilmoitusajan pituinen palkka eli usein 14 päivän palkka.

Irtisanomisajat

Työnantajan puolelta irtisanomisajat ovat: 14 päivää, jos työsuhde on kestänyt alle 1 vuosi, 1 kuukausi (työsuhde kestänyt 1-4 vuotta), 2 kuukautta (työsuhde kestänyt 4-8 vuotta) 4 kuukautta (työsuhde kestänyt 8-12 vuotta) ja 6 kuukautta, jos työsuhde kestänyt yli 12 vuotta. Työntekijän irtisanoessa irtisanomisaika on 14 päivää, jos työsuhde on kestänyt alle 5 vuotta ja 1 kuukausi, jos työsuhde kestänyt yli 5 vuotta.

Irtisanomisajoista voi vapaasti sopia työsopimuksissa tai työehtosopimuksissa, kunhan ne eivät ylitä 6 kuukautta ja työnantajan noudatettava irtisanomisaika ei voi olla lyhyempi kuin työntekijän. Yhtä pitkiä ne voivat olla.

Palkan vanhentuminen

Työsuhteen kestäessä palkkasaatava vanhentuu 5 vuoden kuluttua erääntymisestä. Erääntymispäivä on palkanmaksupäivä, usein kuukauden viimeinen päivä. Vanhenemisen voi katkaista vapaamuotoisesti.

Työsuhteen päätyttyä palkkasaatava vanhenee kahden vuoden kuluessa siitä, kun työsuhde on päättynyt. Vanhenemisen katkaisee vain kanne tuomioistuimessa. Jos saatava perustuu tulkinnanvaraiseen työehtosopimuksen määräykseen, vanhenemisaika on kuitenkin 5 vuotta.