Viilot & Vainio Facebookissa

Ota yhteyttä

Asianajotoimisto Viilo & Vainio Oy
Topeliuksenkatu 7 A
00250 HELSINKI 
Puh: 010 8411 000

Suomen Vahvimmat

Muut

Työsopimuslain 1 luvun 4 §:n mukaan työnantaja ja työntekijä voivat sopia työnteon aloittamisesta alkavasta, enintään neljän kuukauden pituisesta koeajasta. Koeajan pituus voi olla enintään kuusi kuukautta silloin, jos työnantaja järjestää työntekijälle erityisen työhön liittyvän koulutuksen, joka kestää yhdenjaksoisesti yli neljä kuukautta.

Lue lisää: Koeajasta

Työaikalakia ei sovelleta työhön, jota työntekijä tekee kotonaan tai muutoin sellaisissa oloissa, ettei voida katsoa työnantajan asiaksi valvoa siihen käytettävän ajan järjestelyjä. Tästä on vedetty sellainen johtopäätös, että kaikki kotona tehtävä työ on työaikalain ulkopuolella. Käytännössä useat työntekijät näinä aikoina tekevät kuitenkin kotona työtä normaali työpäivän lisäksi iltaisin, öisin ja viikonloppuisin.

Lue lisää: Kotona tehtävä työ

Työehtosopimuksiin sisältyy usein määräyksiä luottamusmiehistä. Luottamusmiehet ovat ammattiosastojen asettamia tai työntekijöiden keskuudestaan valitsemia työpaikan työntekijöitä, jotka toimivat työntekijöiden edustajana työehtosopimuksen soveltamista koskevissa asioissa ja usein myös työlainsäädännön kuten yhteistoimintalain soveltamista koskevissa asioissa ja muissa työsuhteisiin liittyvissä kysymyksissä. Työpaikalla voi olla useita pääluottamusmiehiä, luottamusmiehiä ja heidän varamiehiään.

Lue lisää: Luottamusmies ja luottamusvaltuutettu

Kumman osapuolen on todistettava jokin seikka oikeudessa?

Lue lisää: Näyttötaakasta

Rajanveto työntekijän ja yrittäjän välillä tehdään perinteisesti työsopimusta koskevien kriteerien täyttymisen perusteella. Työsuhteen tunnusmerkit työsopimuslakiin perustuvan määritelmän perusteella ovat, että sopimuksen perusteella tehdään työtä toiselle vastiketta vastaan toisen johdon ja valvonnan alaisena. Mikäli kaikki edellä mainitut kriteerit eivät täyty, kyse ei ole työsuhteesta. Jos esimerkiksi työn tulos koituu työntekijän itsensä hyödyksi, kysymys on yrittäjästä.

Lue lisää: Työntekijä vai yrittäjä

Työsopimuslaissa on lukuisia määräaikoja, jotka niin työntekijän kuin työnantajankin on syytä tuntea, jottei tulisi oikeudenmenetyksiä tai muuta vahinkoa tai haittaa. Osa määräajoista on ehdottomia ja osa joustavia.

Lue lisää: Työsuhteessa noudatettavia määräaikoja