Viilot & Vainio Facebookissa

Ota yhteyttä

Asianajotoimisto Viilo & Vainio Oy
Topeliuksenkatu 7 A
00250 HELSINKI 
Puh: 010 8411 000

Suomen Vahvimmat

Vapaat

Työntekijällä tai virkamiehellä on lakisääteinen oikeus opintovapaaseen. Opintovapaaoikeus koskee kaikkia työntekijöitä, sekä yksityisen että julkisen työnantajan palveluksessa olevia.

Lue lisää: Opintovapaa

Laissa ei ole säädetty, millaista työtä pidetään osa-aikatyönä. Yleisesti osa-aikatyöstä puhutaan, kun työaika on enintään 6 tuntia päivässä ja/tai 30 tuntia viikossa.

Lue lisää: Osa-aikatyö / Määräaikainen työ

Työsopimus voi olla joko määräajaksi tehty tai toistaiseksi voimassa oleva. Sääntönä on, että työsopimus on tehtävä toistaiseksi voimassa olevaksi ja irtisanomisenvaraiseksi, jollei määräaikaisen työsopimuksen tekemiselle ole perusteltua syytä.

Lue lisää: Vanhemmuus ja ongelmat työsopimuksen kestossa