Viilot & Vainio Facebookissa

Ota yhteyttä

Asianajotoimisto Viilo & Vainio Oy
Topeliuksenkatu 7 A
00250 HELSINKI 
Puh: 010 8411 000

Suomen Vahvimmat

Työaika

Palkkaepäselvyyksien ratkaisemisessa olennaisessa asemassa on työaikakirjanpito. Työaikakirjanpitovelvollisuus on lain työnantajalle asettama vaatimus pitää kirjaa työntekijöittäin toteutuneista työajoista. Työnantajan on kirjattava totuudenmukaisesti työntekijöittäin kaikki tehdyt työtunnit ja niistä suoritetut korvaukset. Kirjanpitoon on merkittävä säännöllisen työajan työtunnit, lisä-, yli-, hätä- ja sunnuntaityötunnit ja niistä suoritetut rahalliset korvaukset tai annetut vapaat. Asianmukaisesti pidetty työaikakirjanpito onkin siitä ilmenevien tietojen vuoksi ensisijainen apu- ja todisteluväline palkkariidoissa, erityisesti työaikaan perustuvia saatavia koskevissa oikeudenkäynneissä.

Lue lisää: Työaikakirjanpidon merkitys

Työaikalain tarkoituksena on suojata työntekijää tekemästä liikaa työtä, toisaalta asettamalla ehdottomia aikarajoituksia ja toisaalta velvoittamalla työnantaja suorittamaan korotettua palkkaa ylityöstä.

Lue lisää: Työaikalaista