Viilot & Vainio Facebookissa

Ota yhteyttä

Asianajotoimisto Viilo & Vainio Oy
Topeliuksenkatu 7 A
00250 HELSINKI 
Puh: 010 8411 000

Suomen Vahvimmat

Palkka

Työsopimuslaki ei juurikaan puutu työnantajan ja työntekijän väliseen oikeuteen sopia palkkauksesta vapaasti. Työehtosopimukset asettavat kyllä minimipalkkarajat Jos työsuhteessa ei tule sovellettavaksi työehtosopimuslain nojalla sitova työehtosopimus eikä yleissitova työehtosopimus eivätkä työnantaja ja työntekijä ole sopineet työstä maksettavasta vastikkeesta, on työntekijälle maksettava tekemästään työstä tavanomainen ja kohtuullinen palkka. Muita määräyksiä ei työsopimuslaissa palkan määrästä ole. Näin ollen esim. siitä, millä perusteilla palkkaa voidaan alentaa, ei ole säännöksiä.

Lue lisää: Palkan alentaminen

Palkkaturvalailla turvataan työntekijän työsuhteesta johtuvien saatavien maksaminen valtion varoista työnantajan maksukyvyttömyyden varalta. Hakemus työsuhteesta johtuvista saatavista eli palkkaturvahakemus tehdään mille tahansa työvoimatoimistolle tai työvoima- ja elinkeinokeskukselle erityisellä lomakkeella, jonka täyttämisessä ko. paikasta saa apua. Palkkaturvan ratkaisee kuitenkin työnantajan kotipaikan tai tietyissä tapauksissa työntekopaikan työvoima- ja elinkeinokeskus.

Lue lisää: Palkanmaksun viivästyminen työnantajan maksukyvyttömyystapauksessa

Apulaisoikeuskansleri antoi heti kuluvan vuoden alkajaisiksi päätöksen kanteluun, joka koski Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja Tehyn vuonna 2007 solmimaa työ- ja virkaehtosopimuksen veroista ns. Tehy-pöytäkirjaa. Sen mukaan Tehyn jäsenet saivat muita suuremman yleiskorotuksen palkkoihinsa. Kansleri katsoi, että Työmarkkinalaitos oli solminut ko. Tehy-pöytäkirjan vastoin Suomen perustuslakia ja yhdenvertaisuuslakia. Vielä kansleri antoi moitteita tasa- arvovaltuutetulle, jonka viranomaisena ja työriidan sovittelulautakunnan jäsenenä olisi pitänyt havaita pöytäkirjan olevan yhdenvertaisuuslain vastainen.

Lue lisää: Sama palkka samasta työstä

Palkanmaksuvelvollisuus on työnantajan päävelvoite ja yksi niistä tunnusmerkeistä, joiden perusteella arvioidaan, onko kyseessä työsuhde vai onko kyseessä itsenäisenä ammatinharjoittajana tehty työ.

Lue lisää: Työnantajan palkanmaksuvelvollisuudesta