Viilot & Vainio Facebookissa

Ota yhteyttä

Asianajotoimisto Viilo & Vainio Oy
Topeliuksenkatu 7 A
00250 HELSINKI 
Puh: 010 8411 000

Suomen Vahvimmat

Työelämässä on ollut jokseenkin epäselvää, voiko työnantaja irtisanoa työntekijän, jonka kanssa hän on solminut määräaikaisen työsopimuksen? Entä voiko työntekijä irtisanoutua kesken määräaikaisen työsopimuskauden?

Työsopimuslain mukaan on olemassa joko toistaiseksi voimassa olevia tai määräaikaisia työsopimuksia. Vakituisessa työsopimuksessa noudatetaan irtisanomisaikaa eikä työnantaja voi irtisanoa sitä ilman laillista perustetta. Sen sijaan määräaikainen työsopimus päättyy sitten kun määräaikakin päättyy eikä mitään irtisanomissuojaa ole olemassa. Niin työntekijän kuin työantajankin pitää noudattaa solmimaansa määräaikaista työsopimusta myös sen keston osalta. Käytännössä kuitenkin työntekijä on voinut lopettaa työn kesken määräajan ilman, että tästä olisi seurannut mitään erityistä. Periaatteessa työnantajalla on oikeus vahingonkorvaukseen, mutta harvemmin muuta osoitettavissa olevaa vahinkoa syntyy, kuin ehkä uuden työntekijän hakemiseksi aiheutuvat kulut.

Voi olla myös niin, että on solmittu määräaikainen työsopimus, johon on otettu irtisanomislauseke esim. ”määräaikainen sopimus päättyy, kun projekti on valmis. Tämä sopimus on irtisanottavissa kuten toistaiseksi voimassa oleva työsopimus”. Tällaiseen sekamuotoisen työsopimuksen laillisuuteen on suhtauduttu eri tavoin. Yhtäältä se on katsottu mitättömäksi, koska määräaikainen työsopimus ei lain mukaan voi olla irtisanomisenvarainen ja toisaalta sopimusvapauden nimissä sekamuotoinen sopimus on katsottu lain mukaiseksi, koska sitä ei nimenomaan ole laissa kiellettykään.

Nyt korkein oikeus on ottanut selkeän kannan asiaan tuoreessa ennakkoratkaisussaan KKO 2006:4. Korkein oikeus on katsonut, ettei työntekijän suojeluperiaate edellytä sellaista tulkintaa, että työsopimus voisi olla joko toistaiseksi oleva tai määräaikainen. Mikäli määräaikaiseen sopimukseen on otettu irtisanomisaika ja –ehto, ei sitä ole pidettävä laittomana. Tästä seuraa, että jos työnantajalla on irtisanomisperuste, hän voi irtisanoa myös määräaikaisen työntekijän, siis edellyttäen, että on solmittu edellä mainitunlain sekamuotoinen sopimus.

Lomauttamisen suhteen asia on toisin. Lähtökohtaisesti työnantajalla ei ole oikeutta lomauttaa määräaikaista työntekijää. Työsopimuslain 5 luvun 2 §:n 3 momentin mukaan ainoastaan silloin kun määräaikainen työntekijä on otettu jonkun vakituisen sijaiseksi ja jos tämä vakituinen olisi työssä ollessaan lomautettu, on oikeus lomauttaa tämän sijainen.

Lomauttaminen on työntekijän kannalta lievempi toimenpide kuin irtisanominen. Korkeimman oikeuden em. ratkaisun mukaan näin ei kuitenkaan aina ole. Työnantaja voi irtisanoa sekamuotoisen työsopimuksen, mutta ei voi lomauttaa työtekijää ellei tämä ole jonkun sijainen.