Viilot & Vainio Facebookissa

Ota yhteyttä

Asianajotoimisto Viilo & Vainio Oy
Topeliuksenkatu 7 A
00250 HELSINKI 
Puh: 010 8411 000

Suomen Vahvimmat

Työnantajalla on oikeus pitää työsopimusta purkautuneena, kun työntekijä on ollut poissa vähintään seitsemän päivää ilmoittamatta pätevää syytä poissaololleen.

Tähän työsopimuslain pykälään liittyvät erimielisyydet keskittyvät yleensä siihen, onko työntekijä ilmoittanut työnantajalle, että on poissa ja siihen, onko poissaolon syy ollut laillinen ja pätevä.

Kun työntekijä ilmoittaa sairastumisestaan, hän tekee sen yleensä esimiehelleen. Yrityksissä voi olla erilaisia ohjeistuksia, mihin sairastumisesta ilmoitetaan. Jos työntekijä toimii vastoin tällaista ohjetta, saattaa olla seurauksena, ettei asianomainen työnantajan edustaja tule tietämään sairauslomasta. Työtekijä ilmoittaa sairastumisestaan esim. puhelinkeskukselle, joka ei myöhemmin muista saaneensa ilmoitusta. Jos sairausloma sitten on kestänyt yli seitsemän päivää, työnantajalla on oikeus pitää työsopimusta purkautuneena.

Oikeuskäytännössä on ollut sellaisia tilanteita, joissa sairausloma on jatkunut eikä työntekijä ole ilmoittanut jatkosta asianmukaisesti. Tällöin on tietyissä tilanteissa (esim. jalka poikki) katsottu, että työnantaja tiesi työntekijän olevan edelleen sairauslomalla eikä poissa ilman pätevää syytä.

Vuosilomat ja niistä sopiminen aiheuttaa usein epäselvyyksiä. Käytännössä lomista sovitaan melko vapaamuotoisesti työntekijän ja esimiehen välillä. Toisinaan sopiminen tapahtuu ohimennen ja suullisesti. Jos loma-ajankohta ei ole kuitenkaan tullut selväksi molemmille osapuolille ja työntekijä kuvittelee olevansa lomalla vastoin työnantajan kantaa, voi tulla hankaluuksia. Esim. silloin, kun lomalistaan onkin merkitty loma-ajankohdaksi jokin muu ajankohta, kuin suullisesti myöhemmin sovittiin, on työntekijä vaikeassa tilanteessa esimiehen kiistäessä sopimuksen. Periaatteessa työntekijä on tällöin poissa ilman pätevää syytä.

Ongelma on ollut myös siitä, kuinka pitkä aika on seitsemän päivää. Onko kysymyksessä viikko, seitsemän arkipäivää, työpäivää vai kalenteripäivää? Vuonna 2001 korkein oikeus päätti, että mikäli viikkoon sisältyy 5 vapaapäivää (viikonloppu ja joulunpyhät), ei näitä lueta mukaan seitsemään päivään. Sen sijaan tuoreella tuomiolla (KKO 2008:50) korkein oikeus katsoi, että kun ns. normaaliin työviikkoon sisältyy 5 työpäivää ja kaksi vapaapäivää, niin kyseessä on työsopimuslain tarkoittama vähintään seitsemän päivää. Tämä tarkoittaa, että jos normaalia viisipäiväistä työviikkoa tekevä työntekijä jää maanantaina ilmoittamatta pätevää syytä pois työstä, eikä ilmoita sitä vielä kuluvan viikon aikanakaan, niin työnantaja voi seuraavana maanantaina katsoa työsopimuksen purkautuneeksi.

Poikkeuksena on tilanne, jolloin purkamista on kohdannut pätevä este. Kun työntekijällä ei ole ollut mahdollisuutta ilmoittaa poissaolostaan, niin purkautuneena pitäminen peruuntuu. Työntekijä on voinut olla esim. onnettomuudessa eikä ole päässyt olemaan yhteydessä työnantajaansa. Hankalampi tilanne syntyy, jos työnantaja ei ole tavoitettavissa. Tällöin työntekijän on kyettävä osoittamaan, että hän on ainakin yrittänyt tavoittaa työnantajaa.