Viilot & Vainio Facebookissa

Ota yhteyttä

Asianajotoimisto Viilo & Vainio Oy
Topeliuksenkatu 7 A
00250 HELSINKI 
Puh: 010 8411 000

Suomen Vahvimmat

Työnantajalla on velvollisuus antaa työntekijälle työtodistus, kun työsuhde päättyy. Työtodistukseen liittyy joitakin virheellisiä käsityksiä.

Työnantajalla on velvollisuus antaa työtodistus vain, jos työntekijä pyytää. Usein ajatellaan, että se tulee automaattisesti. Näin ei kuitenkaan ole, vaan sitä tulee erikseen pyytää. Tällöin työnantaja antaa työtodistuksen, jossa mainitaan vain työtehtävät ja työsuhteen kesto. Muuta ei saa merkitä, ellei työntekijä erikseen pyydä. Pyytää voi arviota työtaidosta ja käytöksestä sekä työsuhteen päättymisen syystä.

Työtehtävät tulee merkitä oikein. Pelkkä titteli ei ole riittävä. Työntekijällä on mahdollisuus kanteella vaatia työtehtäviä oikaistuksi (KKO 1975 II 19).

Usein luullaan, ettei työnantaja saa kirjoittaa huonoa työtodistusta. Tämä ei pidä paikkaansa, vaan työnantaja kertoo siinä oman käsityksensä työntekijän työtaidosta ja käytöksestä. Vaikka se olisi objektiivisesti ottaen väärä, ei työnantajaa voida kanteella velvoittaa muuttamaan käsitystään. Sen sijaan työntekijällä on oikeus vahingonkorvaukseen, mikäli virheellinen työtodistus aiheuttaa hänelle jotakin vahinkoa, esim. uuden työpaikan saanti estyisi tämän vuoksi. Korkein oikeus on vuonna 1987 todennut, että

”Työtodistukseen merkittävä arvolause käsittää työnantajan henkilökohtaisen arvioinnin työntekijän kysymyksessä olevasta ominaisuudesta. Sen vuoksi, vaikka arviointi todettaisiin virheelliseksi, työnantajaa ei voida vastoin tahtoaan velvoittaa antamaan toisen sisältöistä työtodistusta. Sitä vastoin työnantaja voidaan velvoittaa korvaamaan virheelliseksi todetusta arvioinnista työntekijälle aiheutunut vahinko.” (KKO 1987:68)

Arvioinnissa käytetään asteikkoa kiitettävä/hyvä/tyydyttävä/välttävä/heikko.

Erittäin harvoin näkee sellaisia työtodistuksia, joissa arvolauseena on edes tyydyttävä.

Työtodistukseen ei saa kirjoittaa mitään muuta kuin mitä laissa on sanottu, ellei työntekijä pyydä. Esimerkiksi perhevapaan aikoja ei saa merkitä, vaikka lähes koko työsuhde koostuisi erilaisista perhevapaista. Myöskään muita poissaoloja ei saa merkitä, esim. sairauspoissaoloja tai luvattomia poissaoloja. Korkein oikeus on pitänyt laittomana ja jopa rangaistavana pohjanmaalaisen työnantajan työtodistukseen kirjoittamaa "oli ryhtynyt laittomaan lakkoon ja jatkanut lakkoa varoituksesta huolimatta". (KKO 1994:56).

Työtodistusta voi pyytää 10 vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä, paitsi arvolauseellisen 5 vuoden kuluessa.

Työsopimuslaki ei tunne työsuhteen kestäessä annettavaa ns. väliaikaista työtodistusta. Työnantaja voi sellaisen pyynnöstä kirjoittaa, kuten usein tehdään, mutta mitään pakkoa siihen ei ole.