Viilot & Vainio Facebookissa

Ota yhteyttä

Asianajotoimisto Viilo & Vainio Oy
Topeliuksenkatu 7 A
00250 HELSINKI 
Puh: 010 8411 000

Suomen Vahvimmat

Työsopimuslaissa on yksityiskohtaisesti kerrottu, miten työsuhteen irtisanomis- tai purkuilmoitus (päättämisilmoitus) annetaan. Ilmoitus toimitetaan toiselle osapuolelle henkilökohtaisesti. Tämä tarkoittaa, että myös suullinen ilmoitus on pätevä ja laillinen.

Suullinen ilmoitus on kuitenkin aina epämääräinen. Lukuisia riitoja on tullut siitä, onko työsopimus irtisanottu, purettu vai onko tehty kumpaakaan. Sen, joka väittää työsopimuksen tulleen päätetyksi, pitää riitatilanteissa todistaa väitteensä. Näin ollen, jos työnantaja irtisanoo sopimuksen, tulee irtisanominen ehdottomasti vaatia kirjallisena. Niin kauan kun kirjallista ilmoitusta ei esitetä, on työsuhde lähtökohtaisesti voimassa ja töissä tulee käydä.

Kirjallisessa ilmoituksessa tulee myös vaatia maininta työvelvoitteesta. Usein työnantaja ei enää halua käyttää työntekijän työpanosta, koska halutaan estää työntekijää viemästä mennessään liikesalaisuuksia taikka työntekijä ei enää ole kovin motivoitunut. Näin työnantaja vapauttaa työntekijän työvelvoitteesta, mutta on silti velvollinen maksamaan irtisanomisajan palkan lomakorvauksineen, ellei lomaa sovita pidettäväksi irtisanomisaikana. Jos työvelvoitteesta ei ole mitään mainintaa, on työvelvoite voimassa. Ei pidä olettaa, ettei työpaikalle enää tarvitse mennä. Seitsemän päivän poissaolo oikeuttaa työnantajaa purkamaan työsopimuksen.

Kirjallinen ilmoitus voidaan lähettää postitse tavallisena kirjeenä tai kirjattuna, joka on helpompi todistaa. Tällöin irtisanomisaika alkaa kulua seitsemän päivän kuluttua ilmoituksen lähettämisestä. Kirjallinen ilmoitus on myös sähköpostitse tapahtunut ilmoittaminen, jolloin pätee sama seitsemän päivän sääntö. Lähettäjän tarvitsee todistaa kirjeen tai viestin lähettäminen, mutta ei vastaanottamista.

Sen sijaan silloin, kun työntekijä on vuosilomalla, katsotaan kirjeitse ja sähköpostitse tapahtunut päättäminen tulevan voimaan vasta seuraavana päivänä siitä, kun työntekijä on palannut lomalta. Tästä päivästä alkaa vasta irtisanomisaika kulua.

Huomattakoon myös, että päättämisilmoitus on sitova eikä sitä voida yksipuolisesti peruuttaa. Näin ollen työntekijän ei tarvitse hyväksyä työnantajan hätiköiden suorittaman irtisanomisen peruuttamista, eikä työnantajan tarvitse suostua työntekijän peruuttamiseen.

Jos työnantajalla on purkuperuste, tulee purkaminen suorittaa 14 päivän kuluessa, muuten purkuoikeus raukeaa. Tilanne saattaa olla sellainen, ettei työntekijää tavoiteta. Tällöin riittää, että purkuilmoitus lähetetään kirjeitse tai sähköpostitse ennen kuin 14 päivää ehtii kulua umpeen. Sama koskee koeaikapurkutilannetta.