Viilot & Vainio Facebookissa

Ota yhteyttä

Asianajotoimisto Viilo & Vainio Oy
Topeliuksenkatu 7 A
00250 HELSINKI 
Puh: 010 8411 000

Suomen Vahvimmat

Työsopimuksen päättäminen

Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus päättyy jommankumman sopimusosapuolen irtisanoessa työsopimuksen. Tällöin lähtökohtaisesti on noudatettava irtisanomisaikaa, joka vaihtelee joko työsopimuksen, työehtosopimuksen tai työsopimuslain 6 luvun 3 §:n mukaisesti ja jotka ovat eripituisia riippuen työsuhteen kestosta ja siitä kumpi osapuoli suorittaa irtisanomisen.

Lue lisää: Irtisanomisajan palkka

Työnantajan konkurssi on erityinen irtisanomistilanne. Kun työnantaja asetetaan konkurssiin, sekä työntekijä että työnantaja saavat irtisanoa työsopimuksen päättymään 14 päivän irtisanomisajalla. Tätä irtisanomisaikaa ei voida pidentää sopimalla.

Lue lisää: Konkurssiperusteinen irtisanominen

Miten kertyneet vuosilomat pidetään tilanteessa kun työsuhde on syystä tai toisesta päättymässä?

Lue lisää: Lopputili ja lomakorvaus

Työelämässä on ollut jokseenkin epäselvää, voiko työnantaja irtisanoa työntekijän, jonka kanssa hän on solminut määräaikaisen työsopimuksen? Entä voiko työntekijä irtisanoutua kesken määräaikaisen työsopimuskauden?

Lue lisää: Määräaikaisen työsopimuksen irtisanominen

Aikaisemmassa, ennen kesäkuuta 2001 voimassa olleessa työsopimuslaissa ei ollut mainintaa työntekijälle annettavasta varoituksesta. Oikeuskäytännössä kuitenkin usein edellytettiin, että työnantajan tulee ensin antaa varoitus ja sitten vasta irtisanoa, mikäli työntekijä ei ole ojentunut.

Lue lisää: Onko varoitus irtisanomisen edellytys

Työnantaja irtisanoessa työntekijän taloudellisista ja/tai tuotannollisista syistä on työnantajalla velvollisuus ottaa työntekijä takaisin tietyin edellytyksin. Takaisinottovelvollisuus ei koske tilanteita, joissa työntekijä on irtisanottu henkilökohtaisten syiden perusteella eikä työsopimuksen purkutilanteita.

Lue lisää: Takaisinottovelvollisuus

Työsopimuslaissa on yksityiskohtaisesti kerrottu, miten työsuhteen irtisanomis- tai purkuilmoitus (päättämisilmoitus) annetaan. Ilmoitus toimitetaan toiselle osapuolelle henkilökohtaisesti. Tämä tarkoittaa, että myös suullinen ilmoitus on pätevä ja laillinen.

Lue lisää: Työsopimuksen päättämisilmoitus

Työsopimus päättyy tavanomaisesti irtisanomalla tai purkamalla. Molemmat päättämistavat ovat laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä sekä työntekijän että työnantajan käytössä. Työntekijän suorittama purku ei ole kovin yleinen, minkä vuoksi sen perusteita ja menettelytapoja ei usein tunneta. Oikeuskäytäntöä työntekijän purusta on vähän. Saatavilla oleva tieto aiheesta on vähäistä. Pahimmassa tapauksessa pelkästään väärä menettely voi johtaa oikeudenmenetyksiin. Mainituista syistä tässä artikkelissa käsitellään työntekijän suorittamaa purkua ja siihen liittyvää menettelyä.

Lue lisää: Työsopimuksen purkaminen työntekijän puolelta

Työnantajalla on oikeus pitää työsopimusta purkautuneena, kun työntekijä on ollut poissa vähintään seitsemän päivää ilmoittamatta pätevää syytä poissaololleen.

Lue lisää: Työsopimuksen purkautuneena pitäminen

Työnantajalla on velvollisuus antaa työntekijälle työtodistus, kun työsuhde päättyy. Työtodistukseen liittyy joitakin virheellisiä käsityksiä.

Lue lisää: Työtodistuksesta